Indien u zich voor het ziekenfonds inschrijft in het medisch dossier bij 1 van de artsen (GMD), dan is deze inschrijving geldig voor alle dokters van de groepspraktijk.

Hoe wordt het globaal medisch dossier aangemaakt of verlengd?
De aanmaak of verlenging van het globaal medisch dossier gebeurt rechtstreeks met de mutualiteiten.

Gelieve uw identiteitskaart steeds mee te brengen.
Waarom kiezen voor een globaal medisch dossier ?
  • Uw medische gegevens worden op één plaats verzameld en bijgehouden
  • U en uw huisarts krijgen hierdoor een volledig beeld van uw gezondheidstoestand
  • Nutteloze onderzoeken en dubbele behandelingen worden vermeden
  • Uitwisseling van gegevens en doorverwijzing naar andere zorgverleners gebeuren vlotter (bijvoorbeeld bij hospitalisatie)

En bovendien krijgt u een hogere tegemoetkoming van uw ziekenfonds. Uw eigen bijdragen (= remgeld) worden met 30 % verminderd.
Deze vermindering geldt voor :

  • De raadplegingen bij de huisarts welke uw globaal medisch dossier beheert
  • De raadplegingen en huisbezoeken van de huisarts welke uw globaal medisch dossier beheert wanneer u 75 jaar of ouder bent
  • De raadplegingen en huisbezoeken van de huisarts welke uw globaal medisch dossier wanneer u erkend wordt als "chronisch zieke" en dit ongeacht de leeftijd.