Antistoftesting via bloedname / testen op immuniteit

Er is momenteel een test beschikbaar om antistoffen tegen COVID -19 testen in het bloed, deze kost 9,60 euro. De kans op antistoffen in het bloed bij een doorgemaakte milde COVID infectie of asymptomatische infectie is echter klein. Er is ook geen zekerheid dat de aanwezigheid van antistoffen in het bloed bescherming biedt tegen COVID, dus ook mét antistoffen blijven de huidige bescherming-adviezen van toepassing. Hoe lang de mogelijke immuniteit blijft aanhouden is ook niet zeker.

Testen op besmetting met het coronavirus

De test om te bepalen of je op dit moment besmet bent met COVID-19 gebeurt nog steeds door een wisser via de neus. Deze test heeft enkel zin wanneer er ook symptomen aanwezig zijn zoals koorts, hoofdpijn, keelpijn, algemene spierpijnen, aanhoudende diarree en hoesten.

1 of meerdere van deze symptomen kunnen al voldoende zijn voor een test, dus contacteer zeker ons secretariaat indien u 1 of meer van deze klachten vertoont.

Werking van onze praktijk

Tot slot vragen wij u begrip voor de langere wachttijden aan de telefoon en het tijdelijk stopzetten van de online-agenda. Wij proberen iedereen zo snel mogelijk een afspraak te geven, maar moeten zelf een eerste triage doen van de klachten om mogelijks besmette patiënten strikt gescheiden te houden van de andere patiënten. Tussen elke patiënt ontsmetten wij het kabinet en ons materiaal.

Wij doen ons best de dokterspraktijk op zo een vlot mogelijke manier te laten werken, maar zijn zelf ook gebonden aan de veiligheidsrichtlijnen doorgegeven door de overheid.