In de praktijk zelf kunnen wij de beste medische zorgen verschaffen vermits we

  • daar het dossier kunnen inkijken
  • er meer materiaal ter onze beschikking is
  • het klinisch onderzoek in de juiste setting en in goede omstandigheden kan gebeuren

Op die manier kunnen we sneller en beter tot een diagnose komen.
Het is mogelijk dat patiënten niet op consultatie kunnen komen, zoals ernstig zieke patiënten die zich niet kunnen verplaatsen, hoogbejaarden of mensen met een transportprobleem waarvoor geen oplossing kan gevonden worden. Zij kunnen daarom een huisbezoek vragen.

Een huisbezoek kan je bij voorkeur aanvragen tussen 8u en 11u.
Vermeld bij uw aanvraag steeds:

  • Naam en voornaam van de patiënt
  • Het volledige adres
  • Bondige reden van de aanvraag
  • (eventueel telefoonnummer)

We doen enkel huisbezoeken in deze regio (zie kaartje).

Regio Huisbezoeken