Bij je huisarts kan je terecht voor:
 • bloednames en analyse
 • zwangerschapscontroles
 • gynaecologische controles (uitstrijkje, borstonderzoek)
 • vragen rond babyvoeding en kinderziektes
 • vaccinaties
 • het laten nakijken van je huid voor rare plekjes
 • kleine heelkundige ingrepen zoals verwijderen van moedervlekken, vetbolletjes, hechten van wonden, verwijderen van draadjes, ...
 • wratbehandelingen vb bevriezen
 • preoperatieve onderzoeken
 • een elektrocardiogram
 • gewichtsverlies
 • allerlei preventieve onderzoeken
 • advies en een goed gesprek
 • ...

 

Algemene info

Meisjes tussen 11 & 19 jaar: HPV-vaccinatie (preventie baarmoederhalskanker)

Vrouwen tussen 25 & 69 jaar: Baarmoederhalsuitstrijkje drie-jaarlijks : dit hoeft niet bij de gynaecoloog en kan perfect bij uw huisarts!!

Vrouwen tussen 50 en 70jaar: Mammografie twee-jaarlijks

Vanaf 50 jaar: Opsporing dikke darm kanker via hemoccult stoelgangstaal

Ouderen > 65 jaar & chronisch zieken: Griepavaccinatie jaarlijks in oktober/november + eventueel pneumococcenvaccinatie

Iedereen: Tetanus/kinkhoest-vaccinatie: tien-jaarlijks

Wil je zwanger worden? Neem eerst foliumzuur!

Voorschriften en attesten

Voorschriften en attesten worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging! Zorg er dus voor dat u steeds de nodige attesten bij u heeft die moeten ingevuld worden.

Gelieve uw naam en adres reeds zelf in te vullen!

Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Het RIZIV laat het afleveren van voorschriften zonder raadpleging sinds enige tijd niet meer toe. Vraag tijdens je raadpleging voldoende medicatievoorschriften aan de arts, zodat je niets tekort komt.

Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden. Het is zelfs strafbaar zowel voor de vragende als voor de verstrekker.

 

Vakantieregeling:

Onze praktijk is gesloten op volgende wettelijke feestdagen (en brugdagen)
U kan dan terecht bij de huisarts van wacht (zie onder rubriek wachtdienst)

 • Nieuwjaar
 • Pasen
 • Paasmaandag
 • Dag van de Arbeid
 • O.H. Hemelvaart
 • Pinksteren
 • Pinkstermaandag
 • Nationale feestdag
 • O.L.V. hemelvaart
 • Allerheiligen
 • Wapenstilstand
 • Kerstmis